szechenyi

Főoldal

Kedvezményezett neve: 

Bő Községi Önkormányzat

 

Konzorcium vezető neve: 

Bük Város Önkormányzata

 

Konzorciumi partnerek nevei: 

Tompaládony Község Önkormányzata

Chernelházadamonya Községi Önkormányzata

Gór Község Önkormányzata

 

Projekt címe: 

Humánszolgáltatások fejlesztése a csepregi kistérségben

 

Projekt azonosítószám: 

EFOP-1.5.2-16-2017-00024

 

Támogatás összege:

199 958 802 Ft

 

Támogatás mértéke: 

100 %

 

A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja:

2018.02.01.

 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:

2020.09.30.

 

Projekt szakmai tartalma: 

A jelen projekt megvalósítására létrejött konzorcium elsődleges célja, a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. További célunk a társadalmi felzárkóztatáshoz kapcsolódóan a területi különbségek csökkentése, valamint a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

Jelen projekt keretében megvalósuló programok olyan kompetenciákat fejlesztenek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a célcsoport alkalmassá váljon a képzésbe való bekerüléshez, illetve tanulmányaik befejezéséhez, így lehetőség nyílik a munkaerőpiacra való bekerülésükre, ezáltal csökkentve a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget.

Rövid távú célok:

 • A projektben résztvevők kompetenciafejlesztése
 • A helyi szükségletekhez igazodó, és a helyi társadalmat aktívabban bevonó célzott és komplex felzárkózási programok megvalósítása
 • Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása
 • A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatáscsomagok kialakítása, megerősítése
 • A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése
 • Kultúrák találkozásának támogatása
 • A lakosság legalább 10%-ának bevonása a projektben
 • Humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek arányának növelése
 • Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok megvalósítása
 • Egyéni fejlesztési tervek elkészítése és sikeres megvalósítása
 • Közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi lakosok arányának növelése
 • A helyi közösségben való szerepvállalásra történő felkészítés
 • Fiatalok közösségépítése
 • A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok megvalósítása

Hosszú távú célok:

 • Elvándorlás csökkentése
 • Foglalkoztatottság arányának növelése
 • A szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosság arányának a csökkentése
 • A fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése
 • Egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése
 • Társadalmi felzárkóztatás támogatása

A konstrukció kiemelt célcsoportjai a hátrányos helyzetűek, az aktív korúak, a fiatal lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá a nemzetiségek, etnikumok. Tekintettel arra, hogy településeink is hátrányos helyzetűeknek számítanak, ezért nem meglepő, hogy a pályázatban résztvevő személyek jelentős részét, a fent említett típusok valamelyikébe besorolható személyek alkotják. Így kiemelkedően fontos az ő szerepük és fejlesztésük.